19 November 2009

PARALEL COOP CLUJ ● COOP K-VÁR PÁRHUZAM

Asociația AREA³ a lansat la începutul anului 2009 COOP CLUJ, un “think tank”, în ideea mișcărilor profesionale de stimulare a opiniei publice prin viziuni, scenarii posibile, realități alternative, sub forma platformei virtuale interactive www.coopcluj.blogspot.com

Proiectul „PARALEL”, din cadrul COOP CLUJ, lansează și adună proiecte individual alese şi concepute, locale dar uniform dispersate pe teritoriul oraşului, ori analize şi soluţii relative unor probleme globale, promovând maxima rază de percepţie profesională, artistică. Materialului „PARALEL” COOP CLUJ reprezintă contribuția benevolă, individuală sau în colectiv, a artiștilor și arhitecților - inclusiv studenți - din Cluj, și nu numai. Prima materializare în fața publicului este expoziția realizată în luna noiembrie, 2009, în cadrul ±CLUJ. Dorim continuarea prin paralele anuale, inclusiv cu lansarea unor propuneri de temă sau situri spre analiză și soluționare.

Programul EXPO PARALEL al COOP CLUJ beneficiază de finanțare din taxa de timbru de arhitectură, în cadrul proiectului „OBSERVATOR URBAN” al Uniunii Arhitecților din România.


Az AREA³ egyesület 2009 tavaszán indította el COOP K-VÁR című kezdeményezését. A divatos agytröszt, vagy „észkombájn” kifejezéseket pendítjük csak, gyakorlatilag szakmai, vagy inkább szakmák, esetleg szakemberek és művészek mozgalmaként, a közvéleményt városunkkal kapcsolatos gondolatokkal, ötletekkel, lehetséges forgatókönyvekkel stimuláljuk, a www.coopcluj.blogspot.com címen elérhető naplón.

A
COOP K-VÁR „PÁRHUZAM” című programunk szabadon kiválasztott és kitalált terveket tálal a város lakossága elé, amelyek egyaránt tárgyalnak problémás helyzeteket vagy átfogó problémákat, a kordátlan művészi, vagy szakmai szabadság jegyében. A „PÁRHUZAM” című kiállítási anyag tehát az önkéntes jó- szándék szellemét dicséri, alkotói pedig kolozsvári – de nem csak – képzőművészek, műépítészek, mérnökök, s diákok. Anyagunk 2009 novemberében kerül először a közöség, vagy közösség elé, a ±K-VÁR néven futó kezdeményezés keretében. Éves gyakorisággal vonnánk párhuzamokat a jövőben, akár konkrét témafelvetés vagy helyszín vizsgálatára és megoldására.

A
COOP K-VÁR „PÁRHUZAM” című program a Romániai Műépítészek Egyesületének a műépítészeti bélyegdíjból kiszabott támogatását élvezi, és része a „Városfigyelő” című kezdeményezésnek.

No comments:

Post a Comment