9 November 2009

FIȘĂ PARALEL 09 (F1): ZWAP (Zoorilor Wild Animal Project)

FOTO SITUAȚIE EXISTENTĂ:


DENUMIRE/ LOC: cartierul Zorilor

ADRESA: str. Viilor

PROBLEMA: acoperişurile terasă ale blocurilor din cartiere sunt spaţii urâte, plictisitoare şi fără caracter, sunt insule pustii în oceanul construit.

POTENȚIAL: reconversia lor ar putea duce la crearea de habitate noi pentru diferite specii.

SOLUȚIA: Zoorilor Wild Animal Project

NUME sau COLECTIV: MentaMűvekFabricaDeMentă

No comments:

Post a Comment