24 August 2009

FIŞĂ PARALEL 04 (F1): ReBLOC

FOTO SITUAȚIE EXISTENTĂ:
DENUMIRE/ LOC: blocurile de locuit

ADRESA:

PROBLEMA: programul de reabilitare a blocurilor se rezumă la termoizolare și tencuit

POTENȚIAL: pe când s-ar putea face uz mult mai eficace și pe lungă durată, cu rezolvarea integrală/ integrată a problemelor cartierelor de blocuri, cu această ocazie

SOLUȚIA: practica internațională a reabilitării unităților de locuire colectivă și a cartierelor monofuncționale, cuplată cu puțină viziune proprie/ locală și cu foarte mult urbanism văzut dinspre aria economică

NUME sau COLECTIV: k o m b i

FIŞĂ PARALEL 03 (F1): ORAŞUL SĂPUNARILOR / SZAPPANVÁROS

FOTO SITUAȚIE EXISTENTĂ:
DENUMIRE/ LOC: Orașul Săpunarilor/ Szappanváros

ADRESA: sfertul dinspre nord-est al fostei incinte ale cetații, zona cvartalelor centrale delimitate de către străzile Cuza Vodă și Ferdinand, respectiv B-dul 21 Decembrie și P-ța Mihai Viteazul

PROBLEMA: zonă centrală cu relativ puține puncte de interes major, decăzută ca și funcționalitate/utilizare față de celelelte zone ale fostei incinte ale cetății (cvartalele universitare-școlare, Orașul Vechi, etc.)

POTENȚIAL: puncte referință interioare: Turnul Pompierilor, hornul brutăriei?, Canalul Morii;
funcționalitate mixtă vivace: de la școli, comerț cotidian, mărunt și ieftin, ateliere proiectare, biserici ale religiilor tradiționale sau săli ale unor confesiuni exotice, lume arabă și rromi aurari-argintari, la locuire prezentă încă de la case cu grădină la imobile cu apartamente;
tradiția funcțiunilor de producție, de la cele meșteșuguri istorice, după cum arată și numele vechi al zonei, sau produncția tipografică în perioda interbelică, la lumea cooperativelor textile și meșteșugare din epoca de aur;
trasee trecere către P-ța Mihai Viteazu, nod de transport public.

SOLUȚIA: Ca și continuare a tradiției de zonă de producție, Orașul Săpunarilor “mileniului trei” poate adăposti și intensifica ramurile de producție creativă ale orașului sub forma unui cluster spațial creativ.

NUME sau COLECTIV: k o m b iFIŞĂ PARALEL 02 (F1): SENS GIRATORIU MĂRĂŞTI

FOTO SITUAȚIE EXISTENTĂ:
DENUMIRE/ LOC: „Sens giratoriu Mărăști”

ADRESA: intersecția str. 21 Decembrie/ Aurel Vlaicu cu str. Fabricii

PROBLEMA:problema lipsei centrelor multifuncționale și publice în cartierele de locuit, puternic monofuncționale (mono-town), datorită principiilor de segregare a funcțiunilor și subestimării necasarului de spațiu degajat, protejat față de traficul auto, animat cu funcțiuni publice, se resimte și în cartierul Mărăști, blocurile urbane de locuit sunt prea dense pentru platforme publice, iar singura față publică a lor, cea către axurile de trafic, este dominată și segregată puternic de către traficul auto

POTENȚIAL: sunt prezente funcțiunile publice, inclusiv dotări de nivel urban, nod poternic în structura urbană a orașului, modul de utilizare public-pietonal se luptă deja pe acest teren cu traficul auto, fiecare prin metodele ei neconvenționale/ improvizate, datorită situației neregularizate

SOLUȚIA: se ivește întrebarea dacă într-o situație atât de densă și tensionată este oare inevitabilă propunerea radicală – dublarea sau crearea spațiului public prin platforme supraînălțate sau subterane - ori reușim să rezolvăm segregarea și fragmentarea spațiului public central al cartierului printr-o serie de mici intervenții?

NUME sau COLECTIV: s.c. blipsz s.r.l.FIŞĂ PARALEL 01 (F1): PIAŢA PĂCII

FOTO SITUAȚIE EXISTENTĂ:
DENUMIRE/ LOC: Piața Păcii

ADRESA: Cluj

PROBLEMA: Piață disfuncțională: traficul auto domină traficul pietonal

POTENȚIAL: zonă de intersecție de multiple trasee universitare (U.B.B., U.T.C.N., U.M.F., etc.): facultăți - cămine, cadru arhitectural valoros (B.C.U., clădirile locuire colectivă cu parter public, de la începutul anilor ' 60), priveliștea Cetățuii, dotări publice de nivel urban, adresate studențimii (B.C.U., C.C.S.)

SOLUȚIA: consolidarea valențelor pietonale publice ale pieței, cât mai apropiat de idealul platformei urbane pietonale, inclusiv prin propunerea de soluții de restructurare – chiar și subterană - a traficului auto
NUME sau COLECTIV: s.c. blipsz! s.r.l.