24 August 2009

FIŞĂ PARALEL 04 (F1): ReBLOC

FOTO SITUAȚIE EXISTENTĂ:
DENUMIRE/ LOC: blocurile de locuit

ADRESA:

PROBLEMA: programul de reabilitare a blocurilor se rezumă la termoizolare și tencuit

POTENȚIAL: pe când s-ar putea face uz mult mai eficace și pe lungă durată, cu rezolvarea integrală/ integrată a problemelor cartierelor de blocuri, cu această ocazie

SOLUȚIA: practica internațională a reabilitării unităților de locuire colectivă și a cartierelor monofuncționale, cuplată cu puțină viziune proprie/ locală și cu foarte mult urbanism văzut dinspre aria economică

NUME sau COLECTIV: k o m b i

No comments:

Post a Comment