24 August 2009

FIŞĂ PARALEL 03 (F1): ORAŞUL SĂPUNARILOR / SZAPPANVÁROS

FOTO SITUAȚIE EXISTENTĂ:
DENUMIRE/ LOC: Orașul Săpunarilor/ Szappanváros

ADRESA: sfertul dinspre nord-est al fostei incinte ale cetații, zona cvartalelor centrale delimitate de către străzile Cuza Vodă și Ferdinand, respectiv B-dul 21 Decembrie și P-ța Mihai Viteazul

PROBLEMA: zonă centrală cu relativ puține puncte de interes major, decăzută ca și funcționalitate/utilizare față de celelelte zone ale fostei incinte ale cetății (cvartalele universitare-școlare, Orașul Vechi, etc.)

POTENȚIAL: puncte referință interioare: Turnul Pompierilor, hornul brutăriei?, Canalul Morii;
funcționalitate mixtă vivace: de la școli, comerț cotidian, mărunt și ieftin, ateliere proiectare, biserici ale religiilor tradiționale sau săli ale unor confesiuni exotice, lume arabă și rromi aurari-argintari, la locuire prezentă încă de la case cu grădină la imobile cu apartamente;
tradiția funcțiunilor de producție, de la cele meșteșuguri istorice, după cum arată și numele vechi al zonei, sau produncția tipografică în perioda interbelică, la lumea cooperativelor textile și meșteșugare din epoca de aur;
trasee trecere către P-ța Mihai Viteazu, nod de transport public.

SOLUȚIA: Ca și continuare a tradiției de zonă de producție, Orașul Săpunarilor “mileniului trei” poate adăposti și intensifica ramurile de producție creativă ale orașului sub forma unui cluster spațial creativ.

NUME sau COLECTIV: k o m b iNo comments:

Post a Comment