24 August 2009

FIŞĂ PARALEL 01 (F1): PIAŢA PĂCII

FOTO SITUAȚIE EXISTENTĂ:
DENUMIRE/ LOC: Piața Păcii

ADRESA: Cluj

PROBLEMA: Piață disfuncțională: traficul auto domină traficul pietonal

POTENȚIAL: zonă de intersecție de multiple trasee universitare (U.B.B., U.T.C.N., U.M.F., etc.): facultăți - cămine, cadru arhitectural valoros (B.C.U., clădirile locuire colectivă cu parter public, de la începutul anilor ' 60), priveliștea Cetățuii, dotări publice de nivel urban, adresate studențimii (B.C.U., C.C.S.)

SOLUȚIA: consolidarea valențelor pietonale publice ale pieței, cât mai apropiat de idealul platformei urbane pietonale, inclusiv prin propunerea de soluții de restructurare – chiar și subterană - a traficului auto
NUME sau COLECTIV: s.c. blipsz! s.r.l.

No comments:

Post a Comment